MISIUNE      VIZIUNE      TINTE STRATEGICE

 

SCURT ISTORIC

 

   Rădăcinile școlii se regăsesc în anul 1864, pe 7 septembrie într-o cerere adresată autorităților Primăriei Iași, de către locuitorii din zona Tătărași prin care se solicită înființarea Școlii Primare de fete din cartier. Primul sediu al școlii a fost pus la dispoziție (în propria casa) gratuit de către institutoarea Aspazia Bălăceanu.
   În 1868 Primăria Iași oferă vechile chilii ale Mănăstirii Nicoriță (ctitor Hatmanul Nicoara) pentru a fi transformate în săli de clasa și în care a functionat Școala primară de fete – “Hatmanul Nicoară” până în 1959.
Multă vreme într-un spațiu de 15 mp au învățat 4 clase simultan cu mai mult de 60 de eleve (inclusiv orfane de război).
   Deoarece spațiul nu era tocmai adecvat condițiilor de studiu, demersurile Aspaziei Bălăceanu au avut ca efect mutarea școlii într-o nouă locație, vis-à-vis de Spitalul de Copii, luând denumirea de Școala Elementară de 7 ani Nr.10.
În anul 1971 s-a mutat într-un nou sediu de pe strada Ciornei nr.18-20 și a primit denumirea de Școala Generală nr.10 cu clasele I-VIII, învățământ de zi și fără frecvență. Din mai 1994 școala primește numele marelui istoric și om politic Gh. I. Brătianu, fără a avea însă vreo legătură cu acesta și depărtându-ne de fapt de vechile origini.
   În Arhivele Statului Iași cu ocazia editării monografiei școlii în 2000, a fost găsit un proces verbal de inspecție semnat de revizorul școlar Mihai Eminescu și datat la 3 mai 1876.
În Tătărașii de odinioară, cu nelipsitele grădini cu trandafiri și flori de liliac, cu zarzări și vișini înfloriți, încep să se înalțe blocuri care contrastează nefiresc cu căsuțele modeste, dar îngrijite.
  Tătărașii înmiresmați de poezia trecutului dispăreau treptat … treptat. Totuși o oază din cartierul de altădată, se mai păstrase. În mijlocul ei se ridica o școală după un plan standard, ca atâtea din cartierele Iașului, și numită Școala Nr.10. Cu siguranță nu a fost o întâmplare. Destinul i-a ales această cifră care impunea prin sonoritatea ei, nu numai elevilor, ci și profesorilor, o conduită de nota 10.
   Succesele elevilor noștri dobândite atât în activitatea didactică, artistică și nu în ultimul rând în cea sportivă, deveneau tot mai cunoscute: formații culturale, artistice și sportive, iar candidații la olimpiadele județene și naționale au fost încununați cu premii bine meritate.

 

 

MISIUNE

  Asigură educaţia de baza a tuturor elevilor săi, prin formarea abilităţilor de scriere, calcul matematic, utilizare eficientă a calculatorului atât pentru examene cât şi în situaţii de viaţă;
  Creează şanse egale tuturor elevilor şi asigură un traseu educaţional individualizat, astfel încât fiecare să poată opta pentru o filieră de învăţământ în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii;
  Formează motivaţia pentru participarea activă la viaţa socială şi politică precum şi competenţele-cheie specifice unei societăţi democratice: 
Competenţe de comunicare în situaţii reale;

 

  • Motivaţia pentru învăţarea permanentă;
  • Luarea deciziilor şi exprimarea opiniilor, folosind gândirea critică şi creativă;
  • Dezvoltarea unei atitudini pozitive de cooperare şi toleranţă;
  • Preţuirea familiei şi a vieţii private în general.

  Misiunea noastra este dezvoltarea personalitatii fiecarui elev la potentialul sau maxim prin stimularea dorintei de cunoastere, prin formarea de abilitati si deprinderi de utilizare eficienta a informatiei, dezvoltarea de valori si atitudini care constituie esenta cetateniei, pentru a fi capabili sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice.

  Pentru realizarea acestei misiuni Scoala “ Gh. I. Bratianu”Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale: 

  Competenta profesională 

  Personalul Scolii “Gh. I. Brătianu” Iaşi, trebuie să dovedeaască prin activitatea desfaşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învătare şi perfectionare continuă, asigurarea calitătii şi urmărirea excelentei.

 
  Adevărul 

  Toata activitatea desfăşurată de către angajatii Scolii “Gh. I. Brătianu” Iasi va urmări adevărul şi se va baza pe evidente şi fapte verificate. 

  Responsabilitatea 

  Fiecare persoană din echipa școlii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi titudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecintele. 

   Integritatea

  În toate activitătile derulate, personalul Scolii “Gh. I. Bratianu” trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur. 

 

 

VIZIUNE

 

Viziunea unei şcoli este un complex de idei şi sentimente comune (profesori, elevi, părinţi, comunitate), cea mai îndrăzneaţă proiecţie asupra viitorului şcolii, dar şi a efortului care se cere făcut, pentru acesta.

În viziunea noastră, şcoala trebuie :

 

  • să se constituie într-un climat pozitiv, favorabil dezvoltării complexe a individului de azi
  • să fie principalul transmiţător al valorilor culturale şi sociale către tânăra generaţie
  • să plaseze elevul în centrul procesului educaţional
  • să formeze capacităţile şi motivaţia proprie învăţării permanente

 

 

ŢINTE STRATEGICE

  1. dezvoltarea autonomiei instituţionale, asigurarea şi optimizarea utilizării resurselor ;
  2. eficientizarea actului educaţional prin creşterea rolului activităţilor extracurriculare pentru formarea complexă a personalităţii tinerilor;
  3. compatibilizarea sistemului de educaţie din şcoală cu sistemul european şi stabilirea unui parteneriat durabil cu şcoli având acelaşi profil din ţară şi din ţări ale Uniunii Europene;
  4. stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice;
  5. identificarea modalităţilor de susţinere financiară a şcolii din surse extrabugetare;
  6. integrarea şcolii în strategia comunitară (identificarea problemelor comunitare, analiza resurselor, elaborarea unor programe şi planuri concrete de rezolvare a problemelor, realizarea efectivă a acţiunilor şi evaluarea impactului programelor derulate asupra comunităţii);
  7. promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale şi de sprijinire a elevilor din grupurile sociale defavorizate, respectiv a celor cu nevoi speciale;
crearea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată şi pe conştientizarea intereselor comune.

  8. formarea şi dezvoltarea unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii;

 

 

Ştiri

  PROGRAM ACTIVITĂȚI VARA 2014  
  2014-06-21 20:08:50  
 

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE CU ELEVII  

 
  CONCURS ”PRÂSLEA CEL ISTEȚ”  
  2014-05-21 04:48:11  
 

Diplomele obținute de elevi  la concurs pot fi preluate de către un reprezentant al fiecărei școli de la ISJ Iași ( Căsuța Poștală )

 
  ADMITERE cl a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  
  2014-05-06 08:47:34  
 

 LEGISLAȚIA PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI, AN ȘCOLAR 2014-2015  

 
  CLASA PREGĂTITOARE  
  2014-02-18 12:24:21  
 

 ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2014-2015  

COPIII ADMISI ÎN CLASA PREGĂTITOARE DUPA ETAPA 1


 
  STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2013-2014  
  2013-11-19 17:23:38  
 

ANUL SCOLAR 2013-2014

 
  EVALUARE NAȚIONALĂ CLS a VIII-a  
  2013-11-19 17:14:38  
 

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLS a VIII-a

 

Newsletter

 

Votare

 Link-uri utile
   www.isjiasi.ro
   www.edu.ro
   
www.facebook.com/scoala.ghbratianu
                                                                                                                               Realizat: profesor Laurențiu Burlacu